Miljøpolitikk

Vår historie | Firmainformasjon | Miljøpolitikk | Etiske retningslinjer – Code of Conduct

 

 

Granits langsiktige visjon er at vi skal bli en del av en fremtidig sirkulær økonomi. For å komme dit kreves et gjennomtenkt arbeid der alle ansatte bidrar.

 

 

Granit produserer varer i Sverige, Europa og Asia. Vi har butikker i flere land og når ut til tusenvis av kunder hver dag.
Vi påvirker miljøet gjennom:

  • varene vi produserer og leverer,
  • transport av produkter og mennesker,
  • drift av butikker og kontorer,
  • kundenes bruk av våre produkter og
  • det avfallet som per i dag ikke kan gjenbrukes eller gjenvinnes.
     

Vi må vurdere hvordan vi bruker og utnytter jordens ressurser i alle deler av denne syklusen.

Alle granitarer må benytte enhver anledning til å ta et miljøsmart og gjennomtenkt valg – både i store og små avgjørelser.

Vi jobber aktivt for å påvirke og samarbeide med produsenter og andre leverandører for å bli mer omsorgsfulle for miljøet sammen og mer kunnskapsrike om miljøpåvirkningen vi bidrar til.

Vi veileder våre kunder og gir dem gode forutsetninger for å ta mer gjennomtenkte valg.

Vi setter oss mål og følger opp utviklingen av dem.

 

 

Granit Omtanke
Siden starten har vi jobbet for å være langsiktige og tidløse. Det er stikkord som gjenspeiler alt fra valg av butikkinteriør til hvilke produkter vi selger i våre butikker. Nå ønsker vi å ta steget mot å bli en del av en sirkulær økonomi. Vi har gjennomgått miljøpåvirkningen vår internt, men innser samtidig at uansett hvordan vi vrir og vender på det, er vår største mulighet til å påvirke at produktene våre er så rene som mulig. 

Vi har ikke alle svarene ennå, men vi vet hvilken vei vi skal gå, og vi jobber med å ta bedre valg, hver dag Vi håper du vil være med oss på reisen vår!

 

 

Vår strategi
Å være en del av en sirkulær økonomi gir oss en retning og noe å jobbe mot. Men hvordan lykkes vi med det, når vi har så mange forskjellige produkter?

Dette stiller krav til oss allerede i produktutviklingsfasen, da skal vi ivareta produktene livssyklus ; fra bruksområde, materialvalg og holdbarhet – til gjenvinning eller avfallssortering.

 

 

Vårt miljøarbeid
Vi har en miljøpolicy, sorterer søppelet vårt og kjøper økologisk Fair Trade-merket kaffe. Men vi vet at vår største miljøpåvirkning ligger i produksjons- og transportleddet. Det er ekstremt viktig at produktene våre produseres på en måte som er så miljøvennlig som mulig. Derfor er for eksempel alle våre skinnprodukter garvet uten bruk av krom. Vi har økologiske og KRAV-merkede produkter, og vår største tekstilleverandør har et lukket vannrensesystem og jobber etter Stockholm Textile Water Initiatives (STWI) kriterier for å redusere vannforbruket i produksjonen. 

 

 

Leverandørledd & Samfunnsansvar
Vi er medlemmer av Initiativet for Etisk handel (IEH) og vi jobber langsiktig for at menneskene som jobber i vår produksjon skal få stadig bedre arbeidsforhold. IEH er et forpliktende partnerskap mellom næringsliv, fagforeninger, organisasjoner og offentlige instanser.