Leverans innan jul! Lägg din beställning till  ombud senast 18 december klockan 12.00 Leverans innan jul! Lägg din beställning till  ombud senast 18 december klockan 12.00

Strategimodell

För att sammanfatta vår strategi har vi tagit fram en modell som utgår från de tre hållbarhetspelarna: Ekonomisk-, Social- och Miljömässig hållbarhet. Vi har dock valt att benämna dem annorlunda: Omtänksamt företag, Samhällsomtanke och Miljöomtanke.

Miljön och naturen är det vi lever i, som vi är beroende av – och därmed behöver förhålla oss till. Inom naturen verkar människorna och bland människorna verkar företag. I just det här fallet är kärnan vårt företag: Granit. Det är vårt uppdrag att bedriva vår verksamhet på ett så schysst och vettigt sätt som möjligt så att det gynnar såväl företaget, som människorna och miljön.

Den yttre cirkeln består i företagets kärnverksamhet: Vi säljer produkter till våra kunder. Produktlivscykeln är något som vi måste förhålla oss till och jobba mot. Det är till stor del genom att utvärdera våra produkters avtryck på människor och miljö som vi kan utveckla vårt arbete med Granit Omtanke.

Vårt mål i det långa loppet är att sluta cirkeln och minimera vår miljöpåverkan eller ännu hellre; göra världen lite bättre genom omtänksammare produktion. Vi har inte alla svar än, men vi vet åt vilket håll vi ska och vi jobbar för att göra ett bättre val, varje dag. Det blir en spännande resa!