Leverans innan jul! Lägg din beställning till  ombud senast 18 december klockan 12.00 Leverans innan jul! Lägg din beställning till  ombud senast 18 december klockan 12.00

Miljöpolicy

Granits långsiktiga vision är att vi ska bli en del av en framtida cirkulär ekonomi. För att nå dit krävs ett genomtänkt arbete där alla medarbetare bidrar.

Granit producerar varor i Sverige, Europa och Asien. Vi har butiker i flera länder och når tusentals kunder varje dag. Vi påverkar miljön

  • genom de varor vi producerar och tillhandahåller,
  • genom transporter av produkter och människor,
  • genom driften av butiker och kontor,
  • genom våra kunders användande av våra produkter och
  • genom det avfall som idag inte kan återanvändas eller återvinnas.

Vi ska beakta hur vi använder och utnyttjar jordens resurser i varje del av detta kretslopp.

Alla granitare ska ta varje möjlighet att göra ett miljösmart och omtänksamt val – både i stora och små beslut.

Vi överväger varje beslut ur ett livscykelperspektiv.

Vi arbetar aktivt för att påverka och samarbeta med tillverkare och andra leverantörer för att tillsammans bli mer omtänksamma om miljön och mer kunniga om den miljöpåverkan som vi bidrar till.

Vi guidar våra kunder och ger dem goda förutsättningar för att göra omtänksammare val.

Vi målsätter och följer upp vår utveckling.