VÅRT ENGAGEMANG

Förutom att se över våra egna produkter, kan vi stötta initiativ som verkar för ett hållbart samhälle. Utbildning av kvinnor är en hjärtefråga för oss och kunskap är något som ingen kan ta ifrån en människa. Bland FN:s mål för hållbar utveckling finns både utbildning och jämställdhet. Därför har vi valt att stödja Solar Sahelis - ett initiativ där kvinnor på fattiga landsbygden i Rajasthan, Indien utbildas så de kan sälja solcellslampor till sina grannar och närliggande byar. De får en inkomst, vilket ger en stärkt position i familj och samhälle - och de kan ge sina barn utbildning.

Historien bakom Solar Sahelis

Solar Sahelis är ett icke vinstdrivande initiativ av Frontier Markets, en organisation som grundades av Ajaita Shah som är indiska, men uppvuxen i USA. Under studietiden började hon intressera sig för mikrofinansiering och efter att hon tagit examen i Internationella relationer flyttade hon till Indien för att arbeta med mikrolån på landsbygden. Efter ett par år i Indien insåg hon att ren energi är en viktig utgångspunkt för att bekämpa fattigdomen på flera plan. Det påverkar allt från hälsa och utbildning till att kunna vara en bra inkomstkälla. Det blev starten på Solar Sahelis.

Solar Sahelis - Solens vänner

Genom initiativet får kvinnor från mycket fattiga förhållanden en möjlighet att bli självförsörjande försäljare av solcellslampor i sina hembyar, s k Solar Sahelis. De som rekryteras är ca 27–35 år gamla och för att ge bästa möjliga förutsättning att lyckas, rekryteras bara en kvinna per by om ca 200–300 hushåll. De får en utbildning som omfattar exempelvis produktkunskap, marknadsföringsaktiviteter och säljtekniker till budget/ekonomi – en bra grund för att kunna driva sin egen verksamhet.

Efter utbildningen besöker Sahelin familjerna i byn för att visa och presentera produkten, samt att göra research över hushållens belysningslösningar. Efter ett par månaders arbete har de ofta gjort sig så pass kända i byn att kunderna istället börjar komma förbi hennes hem för att köpa eller få en demo av solcellslampan. För att få ut grundlön ska Solar Sahelin bearbeta ca 40 hushåll i månaden, utöver det har de en provisionslön baserat på antal sålda produkter. Varje månad samlas flera Sahelis, det blir en träffpunkt för råd, stöd och diskussion.

Elektricitet, en bristvara

Det finns mycket begränsad eller ingen tillgång till elektricitet i byarna och man använder ofta fotogenlampor, vilket är både hälso- och brandfarligt och har stor miljöpåverkan. Genom att använda farliga matlagnings- och ljuskällor dödas enligt WHO två miljoner människor per år* – drygt hälften är barn under fem år. Med solcellslampor får familjerna en renare inomhusluft och bra belysning från den renaste av energikällor. Kostnaden för solcellslampan har familjerna sparat in redan efter ca 3-6 månader, då man inte längre behöver köpa fotogen. Tack vare solcellslampan kan fler flickor få möjligheten att studera efter mörkrets inbrott, då dagens hushållsarbete är avklarat!

Solskenshistorier

Vi är glada att ha fått träffa några Solar Sahelis, men även ett par av deras kunder för att ta del av deras upplevelser kring initiativet och solcellslamporna. Att bli självförsörjande innebär i första hand att kvinnorna kan bidra med pengar till hushållet och möjlighet att ge sina barn utbildning. Kvinnorna vi träffade berättade att de känner att de har fått en starkare position i familj och samhälle. De är någon. Vissa har utvecklat sånt entreprenörskap att de har ännu en verksamhet vid sidan om, exempelvis att sälja egenodlade kryddor, någon annan jobbar som sömmerska hemma. Kvinnornas utveckling sprids som ringar på vattnet, och fler kvinnor förstår att de också kan påverka sitt liv!

Delad glädje är dubbel glädje. Även kunderna har positiva upplevelser att berätta om: Vi får träffa en kvinna som arbetar som bonde. Med solcellslampan känner hon större trygghet efter mörkrets inbrott än vad hon gjorde med hennes tidigare fotogenlampa. Solcellslampan ger ett betydligt starkare sken, vilket känns tryggt när man vaktar sin boskap från vilda djur och det är becksvart ute.

 

Granit stöttar Solar Sahelis

På Granit köper vi en del av vårt sortiment just från Rajasthan och därför känns det både naturligt och viktigt att vara med att stötta regionen på flera plan. Det är en fattig region som till 70 procent består av jordbrukare som oftast bor i mindre, utspridda byar. Initiativet riktar sig till kvinnor och det ger dem utbildning, men även familjerna i byarna får en bättre, mer hälsosam och miljövänlig ljuskälla hemma - vilket i sin tur leder till att fler barn får möjlighet att studera efter mörkrets inbrott. Vi vill inte bara ge kvinnorna en dröm, vi vill att de ska kunna uppfylla den också och det tror vi att Solar Sahelis kan göra!

Vårt bidrag

Granit stöttar genom att bidra till utbildning, stöd och material för kvinnorna som säljer lamporna. Vårt bidrag kommer gå till att rekrytera och utbilda 150 nya kvinnor varje år, vilket i sin tur innebär en renare och bättre ljuskälla för ungefär 50 000 människor (ca 6 000 familjer) i Rajasthan.