Leverans innan jul! Lägg din beställning till  ombud senast 18 december klockan 12.00 Leverans innan jul! Lägg din beställning till  ombud senast 18 december klockan 12.00

Granit Omtanke-kriterier

För att förtydliga de olika kriterier som vi har satt som grund för våra omtanke-produkter har vi gjort en översikt. Det kan vara allt från en certifiering av en produkt, till ett krav som är likvärdigt en certifierad produkt – eller exempelvis ett kriterium där det i dagsläget helt enkelt saknas en certifiering att få för den specifika produkten.

Återvunnet material. Material som har återvunnits för att bli en ny produkt, till exempel glas och plast eller som används igen, exempelvis bildäck som har fått bli korgar. När man återvinner material behövs det ofta blandas i en liten del jungfruligt material för att uppnå rätt kvalitet.

Biologiskt nedbrytbart. Det räcker inte att produktens material är organiskt, då alla organiska material återgår till naturen till slut. Vi kräver att produkten sticker ut jämfört med andra liknande produkter - exempelvis våra kaffepoddar, som har utvecklats för att bli just en komposterbar produkt.

Kromfritt läder. Vid den vanligaste garvningsmetoden idag används krom. Det är verkligen inte schysst mot miljön och ohälsosamt för de som jobbar i garveriet. Dessutom stannar en del av kromet kvar i produkten och orsakar allergier, då Krom är allergent. Vegetabilisk garvning tar mer tid, men processen är mycket snällare mot alla inblandade. Det är det värt tycker vi!

Mulesing-fri. Mulesing är en smärtsam metod som används för att förhindra flugangrepp. Lyckligtvis finns det andra metoder som inte är smärtsamma. Vi väljer metoder som inte gör ont.

FSC® är en certifiering som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Svanen bygger på samma system och kraven är likartade som för den europeiska motsvarigheten EU Ecolabel (tidigare EU-blomman). Olika produktgrupper har olika krav att leva upp till, men kärnan är att produkten är hälsosam och snäll mot miljön i hela sin livscykel. Dessutom uppfyller produkten höga kvalitetskrav.

KRAV. En KRAV-märkt produkt är ekologisk och mer därtill. Ekologisk innebär att inga kemiska bekämpningsmedel, handelsgödsel eller genmodifierade växter/djur har använts, samt krav på god djurhållning. KRAV har mer långtgående regler kring djuromsorg, klimat och social hänsyn än vad vanligt ekologiskt har.

Ekologisk produktion. En produkt kan ju vara ekologisk utan att någon har certifierat den. Om vi vet att mer än 50 % av produktens innehåll är ekologiskt, berättar vi gärna det. Ofta har småskaliga producenter som vi arbetar med svårt att få ekonomisk bärighet i en extern märkning när de har så liten produktion.

NaTrue innebär att produkten är baserad på ekologiska och naturliga ingredienser. Råvarorna kommer från naturen och inte från ett labb, utan de har fått växa på ett naturligt sätt med naturliga växtskyddsmetoder. Precis som det ska vara!

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en certifiering som ställer krav på och utvärderar både sociala, miljö- och kemikaliemässiga kriterier. Det gör detta till en riktig supermärkning!

Fair Trade innebär att extra fokus sätts på den som är mest sårbar i kedjan, det vill säga producenten av råvaran och de anställda. Här säkerställs jämlika förhållanden, schyssta villkor och priser, möjlighet till att utveckla lokalsamhället, samt ett kontinuerligt miljöarbete.

OEKO-TEX® ställer krav på kemikalienivåer i slutprodukten. Det finns olika kravnivåer beroende på om materialet till exempel är ämnat till barnkläder eller till hemtextil. Utgångspunkten är att alla produkter ska leva upp till höga standarder och vara hälsosamma för användaren, vilket även ger positiva effekter för miljön och producenterna.

Kompisleverantör är en leverantör som vi är extra glada över att samarbeta med. För att vi ska bedöma att någon är en Kompisleverantör, krävs att man uppfyller minst fyra av sex kriterier som vi har tagit fram. Kriterierna lyfter bland annat småskalighet, hantverk med lokal förankring och att leverantören ger tillbaka till lokalsamhället.