GRANIT OMTANKE

Vi har sen starten jobbat för att vara långsiktiga och tidlösa. Det är ledord som speglar allt från val av butiksinredning till vilka produkter vi säljer i våra butiker. Nu vill vi ta steget mot att bli en del av en cirkulär ekonomi. Vi har sett över vår miljöpåverkan internt, men inser samtidigt att hur vi än vrider och vänder på det är vår största möjlighet att påverka genom att våra produkter är så schyssta som möjligt. Därför finns Granit Omtanke, vår egen märkning på produkter som är ett extra bra val, för miljön, för människor eller djur i produktionsledet – och för dig som kund.

Vi har inte alla svar än, men vi vet åt vilket håll vi ska och vi jobbar för att göra ett bättre val, varje dag. Vi hoppas att du vill följa med på vår resa!

Vår strategi

Att bli en del av en cirkulär ekonomi ger oss en riktning och något att jobba mot. Men hur lyckas vi med det, när vi har så många olika produkter? Det här ställer krav på oss redan i produktutvecklingsfasen, där vi måste se till produkternas hela livscykel; från användingsområde, materialval och hållbarhet - till återvinning eller sopsortering. Vi är medlemmar i Cradlenet, ett nätverk som jobbar för att främja cirkulär ekonomi i Sverige. Dessutom deltar vi regelbundet i flera olika forskningsprojekt i samarbete med Cradlenet, Swerea IVF och Re:Source, som på olika sätt belyser olika aspekter av cirkularitet.

Vårt Miljöarbete

Vi har en miljöpolicy, sorterar våra sopor och köper ekologiskt, Fair Trade-märkt kaffe. Men vi vet att vår största miljöpåverkan sker i produktions- och transportledet. Därför jobbar vi hela tiden med att hitta fler och fler leverantörer i Sverige och Europa för att kunna förkorta transporterna och minska vår miljöpåverkan. Idag ligger 39,6 % av vår produktion i Europa, och Sverige är vårt fjärde största produktionsland med 6,6%*. Det är ganska bra siffror för vår typ av produkter, men vi vill förbättra dem ännu mer framöver.
Sen är det också viktigt att våra produkter tillverkas på ett sätt som är så schysst som möjligt mot miljön. Därför är exempelvis alla våra läderprodukter kromfritt garvade. Vi har ekologiska och KRAV-märkta produkter, och vår största textilleverantör har ett slutet vattenreningssystem och arbetar enligt Stockholm Textile Water Initiatives (STWI) kriterier för att minska vattenåtgången i sin produktion. Läs mer om vår Miljöpolicy här.

* Baserat på inköpsvärde under helåret 2017

Leverantörsled & Socialt ansvarstagande

Vi är medlemmar i Initiativ för Etisk Handel (IEH) och vi jobbar långsiktigt för att människorna som jobbar i vår produktion ska få bättre och bättre arbetsvillkor. IEH är ett förpliktigande partnerskap mellan näringsliv, fackföreningar, organisationer och offentliga instanser. Under det senaste året har några av våra leverantörer i Asien fått genomgå en utbildning genom QuizRR gällande medarbetarnas rättigheter och hur man arrangerar en fungerande arbetarorganisation på arbetsplatsen. Det känns viktigt för oss att nå ut och kunna erbjuda utbildning direkt till dem som mest behöver den här typen av kunskap.

Som ett ytterligare steg mot socialt ansvarstagande stödjer vi utbildning av kvinnor genom Solar Sahelis, ett initiativ där kvinnor på fattiga landsbygden i Rajasthan, Indien utbildas så de kan sälja solcellslampor till sina grannar och närliggande byar. De får en inkomst, vilket ger en stärkt position i familj och samhälle - och de kan ge sina barn utbildning.

Granit Omtanke-produkter

Vår största utmaning och möjlighet ligger i våra produkter. Genom att hela tiden utveckla ännu schysstare och mer omtänksamma produkter kan vi verkligen göra skillnad!

För att hjälpa dig som kund att göra ett mer medvetet produktval har vi tagit fram vår egen märkning som vi kallar Granit Omtanke. Du känner igen den genom hjärtsymbolen. Med den vill vi lyfta fram våra extra schyssta produkter. Omtanke-produkterna kan ha olika fördelar, men har ett gemensamt: De har fler omtänksamma egenskaper än andra liknande produkter på marknaden!

Vi har fyra olika kategorier för våra omtanke-produkter, en produkt kan ingå i mer än en kategori:
- Återvunnet
- Miljö- & Djurvänligt
- Hälso- & Kemikaliesmart
- Socialt Ansvarstagande Leverantör

Vi har tydliga kriterier bakom omtanke-märkningen och vilka krav vi ställer på en omtanke-produkt. Minst 50 procent av produkten ska leva upp till kravet, men beroende på typ av produkt händer det ganska ofta att hela produkten lever upp till våra omtanke-krav!

För oss innebär en omtanke-märkt produkt ett försök till att göra världen lite bättre och att vi vill hushålla med jordens resurser.