MEDLEMSVILLKOR

Om Granit Community

Medlemskapet i Granit Community är gratis och gäller i Granits alla butiker i Sverige samt på Granits svenska webshop, www.granit.com/se. Medlemskapsutgivare är Granit Funktion och Förvaring AB med organisationsnummer 556537-9418.

För att bli medlem i Granit Community måste du vara 18 år och inneha svenskt personnummer. Endast privatpersoner kan bli medlemmar. Medlemskapet är personligt. När du handlar hos Granit registreras ditt inköp som bonusgrundande. Giltig ID-handling skall alltid kunna visas upp för att ett köp skall registreras som bonusgrundande. Giltiga ID-handlingar är svenskt körkort, ID-kort och pass. Personbevis gäller inte som ID-handling. För att online-köp skall registreras som bonusgrundande måste de ske i inloggat läge.

Poäng och bonus

1 krona ger 1 poäng. När du har handlat för motsvarande 2000 poäng eller mer omvandlas dina innestående poäng till en bonuscheck enligt vår poäng- och bonustrappa. 2000 poäng ger 50 kr bonus, 4000 poäng ger 100 kr bonus o.s.v. Till grund för din bonus ligger poäng som är registrerade under de senaste 12 månaderna. Avräkning av poäng sker den 15:e varje månad och medlemmar som har tjänat in en bonus får information om detta via e-post.

Registrering av poäng

För att ett inköp skall generera poäng måste du i samband med köpet kunna visa giltig ID-handling/ ange ditt personnummer.  Online-köp måste ske i inloggat läge för att generera poäng.

Poäng ges endast på inköp i Granits butiker i Sverige samt webborders som levereras inom Sverige. Poäng ges inte på frakt, inköp av presentkort etc.

Efterregistrering av poäng kan ske upp till en månad efter genomfört köp. Kontakta vår kundtjänst om du vill efterregistrera poäng.

Mina sidor på www.granit.com kan du alltid se ditt innestående poängsaldo. Observera att det kan ta upp till 5 dagar innan poängen registreras. Vid online-köp registreras poängen först efter det att dina varor lämnat vårt lager. Vid tidpunkten då poäng omvandlas till bonuscheckar tas endast hänsyn till de poäng som vid tillfället blivit registrerade.

Nyttja din bonus

När du fått en bonuscheck registrerad på ditt medlemskap skickas information om detta till den för kontot registrerade mailadressen. Det går även att kontrollera ditt bonussaldo genom att kontakta vår kundservice.

Bonuscheckarna har en giltighetstid på 3 månader från utställandedatum. De laddas digitalt på ditt medlemskap (ditt personnummer) och kan användas som rabatt på köp. Bonuscheckarna kan nyttjas i samtliga Granit-butiker i Sverige.

För närvarande kan bonuscheckarna ej nyttjas vid online-köp och ej heller i butiker utanför Sverige.

För bonuscheckar som har ett värde på 50 kr måste hela checken lösas in vid ett och samma köptillfälle. Bonuscheckar som har ett värde på 100 kr eller mer kan nyttjas vid flera olika köptillfällen. Minsta innestående bonussaldo får dock inte understiga 50 kr.

Bonusen kan ej inlösas mot kontanter.

Poäng- och bonustrappa

Poäng         Bonus

2000            50 kr

4000            100 kr

6000            150 kr

8000            200 kr

10 000         250 kr

och så vidare

Våra utskick

Som medlem i Granit Community får du inspiration och information om erbjudanden, poäng och bonus via e-post, sms och postala utskick. Om du inte vill få några utskick från oss, kan du när som helst avregistrera dig. För att avregistrera dig från Nyhetsbrev via mail eller SMS följer du länken i utskicken. För att avregistrera dig från postala utskick kan du logga in på Mina Sidor och bocka ur detta alternativ.

Medlemskapets giltighet och upphörande

Ditt medlemskap hos Granit Community gäller tillsvidare. Om du vill avsluta ditt medlemskap går det bra att göra det genom att kontakta vår kundtjänst. Vid avslutande av medlemskap förfaller eventuell innestående poäng och bonus. Granit har rätt att säga upp ett medlemskap om det förefaller misstanke om att medlemskapet missbrukas.

Sekretess och behandling av personuppgifter

Granit behandlar personuppgifter, till exempel ditt namn och din e-postadress, i enlighet med personuppgiftslagen (GDPR). Som medlem i Granit Community godkänner du att Granit registrerar, uppdaterar och behandlar personuppgifter och uppgifter om dina köp hos Granit. Dina personuppgifter sparas så länge du är medlem och tas bort om ditt medlemskap upphör.

Syftet med att registrera, uppdatera och behandla dina uppgifter är att kunna ha en god kund- och registervård. Uppgifterna används för identifikation, administration och för att kommunicera med dig som medlem. Dina uppgifter används också för att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information.

Dina personuppgifter säljs, byts eller vidarebefordras aldrig till tredje part för marknadsföringsändamål. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast i ovanstående syften.

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter Granit har om dig. Som personuppgiftsansvarig står Granit Funktion och Förvaring AB, organisationsnummer 556537-9418. 

Ändringar i villkoren

Granit förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren. Information om eventuella ändringar skickas via e-post till dig som medlem.  Ändringarna träder i kraft först när du informerats om dessa.

Force majeure – händelser utanför vår kontroll

Granit är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Granit själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Granit är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Granit varit normalt aktsam.

Ditt godkännande

Genom att vara medlem i Granit Community och använda ditt medlemskap godkänner du medlemsvillkoren.

2019/05/06