Miljöpolicy

 
 


Granits långsiktiga vision är att vi ska bli en del av en framtida cirkulär ekonomi. För att nå dit krävs ett genomtänkt arbete där alla medarbetare bidrar.

 

Granit producerar varor i Sverige, Europa och Asien. Vi har butiker i flera länder och når tusentals kunder varje dag. Vi påverkar miljön genom:

  • de varor vi producerar och tillhandahåller
  • transporter av produkter och människor
  • driften av butiker och kontor
  • våra kunders användande av våra produkter och
    det avfall som idag inte kan återanvändas eller återvinnas.
     

Vi ska beakta hur vi använder och utnyttjar jordens resurser i varje del av detta kretslopp.

Alla granitare ska ta varje möjlighet att göra ett miljösmart och omtänksamt val – både i stora och små beslut.

Vi arbetar aktivt för att påverka och samarbeta med tillverkare och andra leverantörer för att tillsammans bli mer omtänksamma om miljön och mer kunniga om den miljöpåverkan som vi bidrar till.

Vi guidar våra kunder och ger dem goda förutsättningar för att göra omtänksammare val.

Vi målsätter och följer upp vår utveckling.

 

Granit Omtanke

Vi har sen starten jobbat för att vara långsiktiga och tidlösa. Det är ledord som speglar allt från val av butiksinredning till vilka produkter vi säljer i våra butiker. Nu vill vi ta steget mot att bli en del av en cirkulär ekonomi. Vi har sett över vår miljöpåverkan internt, men inser samtidigt att hur vi än vrider och vänder på det är vår största möjlighet att påverka genom att våra produkter är så schyssta som möjligt. 

Vi har inte alla svar än, men vi vet åt vilket håll vi ska och vi jobbar för att göra ett bättre val, varje dag. Vi hoppas att du vill följa med på vår resa!

 

Vår strategi

Att bli en del av en cirkulär ekonomi ger oss en riktning och något att jobba mot. Men hur lyckas vi med det, när vi har så många olika produkter?

Det här ställer krav på oss redan i produktutvecklingsfasen, där vi måste se till produkternas hela livscykel; från användingsområde, materialval och hållbarhet - till återvinning eller sopsortering.

 

Vårt Miljöarbete

Vi har en miljöpolicy, sorterar våra sopor och köper ekologiskt, Fair Trade-märkt kaffe. Men vi vet att vår största miljöpåverkan sker i produktions- och transportledet. Det är det oerhört  viktigt att våra produkter tillverkas på ett sätt som är så schysst som möjligt mot miljön. Därför är exempelvis alla våra läderprodukter kromfritt garvade. Vi har ekologiska och KRAV-märkta produkter, och vår största textilleverantör har ett slutet vattenreningssystem och arbetar enligt Stockholm Textile Water Initiatives (STWI) kriterier för att minska vattenåtgången i sin produktion. 

 

Leverantörsled & Socialt ansvarstagande

Vi är medlemmar i Initiativ för Etisk Handel (IEH) och vi jobbar långsiktigt för att människorna som jobbar i vår produktion ska få bättre och bättre arbetsvillkor. IEH är ett förpliktigande partnerskap mellan näringsliv, fackföreningar, organisationer och offentliga instanser.