#granitway

Vi blir väldigt inspirerande varje gång vi ser Granits produkter i olika hem och miljöer. Att se produkterna fylla olika funktioner, förenkla ditt liv och förgylla din vardag gör oss glada. Vi vill därför dela med oss av din stil och dina smarta lösningar i våra kanaler. Bilderna kommer först och främst att visas på produktsidan men de kan också visas på vår inspirationssida och i våra andra kanaler så som Instagram eller i butiksmiljö. 

Genom att svara på vår förfrågan med hashtaggen #yourgranitway godkänner du följande: 

Du ger Granit (org.nr. 556537-9418), en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda alla bilder som du publicerar med hashtaggen #granitway och för vilka du har svarat #yourgranitway, nedan kallade ”bilder”, i sin marknadsföring och/eller sin reklam, inklusive i galleriet på webbplatsen, nyhetsbrev, kataloger, e-post och annan kundkommunikation, butiksmaterial och andra marknadsföringssyften. 


Härmed intygar och försäkrar du att: 

(1) du äger alla rättigheter till dina bilder, (2) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri, och (3) Granits användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag. 

Härmed befriar du Granit från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer och härmed befriar du och accepterar att hålla Granit och alla personer som handlar för Granits räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Tack för att du delar med dig!