Sekretesspolicy

Granit arbetar aktivt för att säkerställa att din integritet skyddas när du använder våra tjänster. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Håll dig gärna uppdaterad om eventuella ändringar i denna integritetspolicy genom att regelbundet besöka vår hemsida.

Denna policy gäller endast Granits kunder och användare av våra onlinetjänster. Ansöker du om en tjänst på Granit gäller inte denna sekretesspolicy. Policy för platssökande hittar du på ansökningsformuläret för respektive platsannons.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Det svenska företaget, Granit funktion & förvaring AB ("Granit "), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med PuL, personuppgiftslagen (1998:204), som är den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG). 

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst eller deltar i tävlingar. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Hur använder vi dina personuppgifter?

När du handlar som gäst använder vi dina uppgifter för att

·         hantera dina beställningar och returer

·         skicka avisering vid leverans av beställning via  tredje part

·         besvara dina frågor och informera om nya och ändrade tjänster

·         kontakta dig vid problem vid leverans

·         verifiera att du innehar laglig ålder för att handla online

·         utföra kreditprövningar

·         förhindra bedrägeri och felaktig användning av våra tjänster

När du handlar som medlem använder vi även dina uppgifter för att

·        hantera ditt konto på granit.com

·         skicka information i form av nyhetsbrev och inbjudningar

·         skicka undersökningar som ger dig möjlighet att påverka vårt utbud och våra tjänster

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra lagliga skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till Granits kundtjänst, Hornsgatan 1, 118 46 Stockholm, Sverige, eller mejla till kundservice@granit.com

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Granit. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. till våra samarbetspartners i syfte att administrera och underlätta ditt köp, såsom transportbolag, Klarna AB samt mediebyråer för distribution av nyhetsbrev. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framsteg och utveckling av säkerhetssystem för e-handel. För att göra kortköp så säkra som möjligt skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående.  

Personuppgiftsansvarig

Granit Funktion & Förvaring AB
Hornsgatan 1
S-118 46 Stockholm
Sverige

Växel: 010-410 44 80
E-post: info@granit.com

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556537-9418
Auktoriserad representant: Carl Mikael Bergendahl
Momsregisteringsnummer: VAT/ORG NR SE 5565379418

2017-10-24