Ostoehdot

Tehdessäsi ostoksia verkkokaupassamme sinun ja Granit Funktion & Förvaring AB:n (jäljempänä “Granit”) välille syntyy sopimus. Sinun tulee antaa tarvittavat tiedot, kuten yhteystiedot ja maksutiedot, jotta voimme täyttää velvollisuutemme sinua kohtaan asiakkaanamme.

On sinun vastuullasi, että antamasi tiedot ovat oikeat ja täydelliset. Granitia ei voida pitää vastuussa myöhästymisistä tai palveluihin liittyvistä asioista, jotka tapahtuvat antamasi epätäydellisen tai virheellisen tiedon perusteella.

Kun olemme hyväksyneet tilauksesi, saat automaattisesti vahvistuksen sähköpostitse. Emme ole vastuussa varasto- ja saatavuustietojen virheistä tai tuotteen loppumisesta suuren kysynnän vuoksi tehdessäsi tilausta. Jos emme pysty toimittamaan tuotteita saamasi vahvistuksen mukaisesti, saat uuden sähköpostin. Sinun tulee olla vähintään 18-vuotias voidaksesi tehdä ostoksia verkkokaupassamme.

Tehdessäsi tilauksen hyväksyt samalla Klarna Checkoutin, Paypalin ja Postnord:n alla mainitut ehdot.

 Klarnan yleiset luottosopimusehdot

1. Yleisten ehtojen soveltaminen Näitä yleisiä luottosopimusehtoja (“Yleiset Ehdot”) sovelletaan kaikkiin Klarnan tarjoamiin hyödykesidonnaisiin kertaluottoihin. Sopimus kertaluotosta (“Pääsopimus”) sekä nämä Yleiset Ehdot muodostavat yhdessä luottosopimuksen (“Luottosopimus”) Klarnan ja kuluttajan välillä. Mikäli Pääsopimus ja Yleiset ehdot eroavat toisistaan, Pääsopimus on etusijalla Yleisiin Ehtoihin nähden.

2. Osapuolet Luottosopimuksen osapuolet ovat Luotonsaaja ja Luotonantaja. Luotonsaaja on henkilö, jolle on hakemuksesta myönnetty maksuaikaa ja/tai oikeus erämaksuun Klarnan palveluja tarjoavasta verkkokaupasta (“Klarnaa käyttävä verkkokauppa”) tehdylle ostokselle. Luotonantaja on Klarna AB (publ) (“Klarna”), yhteisötunnus 556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Tukholma. Klarna on luottomarkkinayhtiö, jota valvoo Ruotsin finanssivalvonta, Finansinspektionen (Box 7821, 103 97 Tukholma).

3. Luoton hakeminen ja myöntäminen Täysi-ikäinen kuluttaja voi hakea Klarnalta luottoa Klarnaa käyttävästä verkkokaupasta tehtävän oston rahoittamiseksi niiden ehtojen mukaisesti, jotka asiakkaalle esitetään ostotapahtuman yhteydessä. Asiakkaalle voidaan tarjota maksuvaihtoehdoksi luoton erämaksua kiinteissä tai joustavissa kuukausierissä. Hänelle voidaan tarjota myös maksuaikaa ostolle niin, että koko summa maksetaan joko 14 päivän (“Lasku”) tai 1– 3 kuukauden (“Kampanjalasku”) kuluttua. Klarnan asiakasportaalissa asiakas voi myös hakea Klarnalta kertaluottoa sellaisen ostoksen rahoittamiseksi, jonka maksutavaksi asiakas alunperin on valinnut Laskun. Klarna tekee lakisääteisen luottotietojen tarkastuksen ennen päätöstä luoton myöntämisestä. Luottotiedot tarkastamalla Klarna saa tietoa kuluttajan taloudellisista edellytyksistä suoriutua maksusitoumuksesta valittujen luottoehtojen mukaisesti. Klarna päättää luoton myöntämisestä yksipuolisesti. Klarna vahvistaa luoton myöntämisen sallimalla asiakkaan ostotapahtuman tämän valitsemien ehtojen mukaisesti sekä lähettämällä asiakkaalle Luottosopimuksen. Jos asiakas on hakenut luottoa Laskulla rahoitetun ostoksen rahoittamiseksi Klarnan asiakasportaalissa, Klarna vahvistaa luoton myöntämisen lähettämällä asiakkaalle Luottosopimuksen. Luottosopimus lähetetään kirjeitse silloin, kun Klarna myöntää asiakkaalle luoton ensimmäistä kertaa tai kun asiakkaan edellisestä ostoksesta Klarnalla on kulunut aikaa. Muussa tapauksessa sopimus lähetetään sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka Luotonsaaja on ilmoittanut oston yhteydessä.

4. Luottoehdot Kertaluoton kuukausierien määrä, kuukausittain maksettava vähimmäissumma, lainakorko ja mahdolliset muut maksut käyvät ilmi Pääsopimuksesta. Klarnan kussakin tapauksessa kuluttajille tarjoamat maksuehdot voivat vaihdella verkkokauppojen välillä ja ne ilmoitetaan aina ostotapahtuman yhteydessä verkkokaupan kassalla.

4.1 Joustavan erämaksun ehdot, kun luotonsaaja valitsee Joustavan erämaksun kassalla ostotapahtuman yhteydessä tai hakee oikeutta Laskun erämaksuun Mikäli Luotonsaaja on valinnut oston yhteydessä verkkokaupan kassalla maksutavaksi erämaksun Klarnan joustavaa erämaksua koskevien ehtojen mukaisesti (“Joustavan Erämaksun Ehdot”), seuraavia ehtoja sovelletaan (ehdot käyvät ilmi myös Pääsopimuksesta): Maksuehdot Aloitusmaksu Lainakorko Käsittelymaksu/kk 1/24 velan määrästä (kuitenkin aina vähintään 5,00 EUR mukaan lukien korko jäljellä olevalle velalle) 0 EUR 19,90 % 0 EUR Joustavan Erämaksun Ehtoja sovelletaan myös silloin, kun Luotonsaajalle myönnetään oikeus Laskun maksuun erissä. Klarnan asiakasportaalissa tehdyn hakemuksen perusteella. Klarna hyväksyy hakemuksen Laskun erämaksusta lähettämällä Luotonsaajalle luottosopimuksen. Mikäli Klarna päättää olla myöntämättä kuluttajalle oikeutta Laskun erämaksuun, Klarna ilmoittaa tästä kuluttajalle. Jos Lasku on jo erääntynyt tässä vaiheessa, Klarna asettaa uuden eräpäivän. Alkuperäisen maksun viivästymisestä ei tässä tapauksessa aiheudu kuluttajalle lisäkuluja.

4.2 Kiinteän erämaksun ehdot Kiinteän erämaksun ehtoja (“Kiinteän Erämaksun Ehdot”) sovelletaan, kun Luotonsaaja on valinnut ostotapahtuman yhteydessä luoton maksutavaksi kiinteän erämaksun. Klarnan kunkin Kiinteän Erämaksun Ehtojen kuukausierä-vaihtoehdon osalta veloittama lainakorko ja mahdolliset aloitus- ja käsittelymaksut ilmenevät kassalla. Luotonsaajan valitsema vaihtoehto käy ilmi Pääsopimuksesta. Kiinteän Erämaksun Ehtojen mukainen kuukausierä sisältää käsittelymaksun ja lainakoron sekä aloitusmaksun, jos nämä veloitetaan valitun vaihtoehdon osalta. Aloitusmaksu jakautuu tasaisesti ostoksen kuukausittaisten maksuerien lukumäärän mukaan. Mikäli Luotonsaaja maksaa Klarnalle erissä samanaikaisesti useita luottoja, luottojen hallinnoinnista veloitetaan kuitenkin vain yksi käsittelymaksu kuukautta kohti. Jos luotonsaaja on valinnut 24 tai 36 kuukausierää, pienenevät erät kuukausittain sitä mukaa, kun maksamatta oleva luottosumma pienenee.

4.3 Kampanjalaskun ehdot Mikäli asiakas valitsee oston yhteydessä tarjotun mahdollisuuden pidennettyyn 1–3 kuukauden maksuaikaan aloitusmaksua vastaan Kampanjalaskun (esim. “Osta nyt, maksa helmikuussa”) ehtojen mukaisesti (“Kampanjalaskun Ehdot”), luottoon sovelletaan kyseisiä ehtoja. Kampanjalaskuun sovellettavat ehdot käyvät ilmi Pääsopimuksesta. Luotonsaaja voi maksaa Kampanjalaskulla rahoitetun ostoksen Joustavan Erämaksun Perusehtojen (alla) mukaisesti maksamalla Kampanjalaskulla ilmoitettua loppusummaa pienemmän summan. Tässä tapauksessa luottokoron ja käsittelymaksun osalta sovelletaan Joustavan Erämaksun Perusehtoja jäljellä olevan luoton määrään ensimmäisen maksun jälkeen.

4.4 Joustavan erämaksun perusehdot, mikäli luotonsaaja poikkeaa ostotapahtuman yhteydessä kassalla valitusta maksusuunnitelmasta Luotonsaajan ostotapahtuman yhteydessä verkkokaupan kassalla valitsemia luottoehtoja (Joustavan Erämaksun Ehdot, Kiinteän Erämaksun Ehdot taikka Kampanjalaskun Ehdot) sovelletaan niin kauan, kuin Luotonsaaja noudattaa luotolle valittua maksusuunnitelmaa. Jos Klarna on myöntänyt Luotonsaajalle oikeuden maksaa Laskun Joustavan erämaksun Ehtoja, kyseisiä ehtoja sovelletaan niin kauan, kuin Luotonsaaja noudattaa kyseistä maksusuunnitelmaa. Mikäli Luotonsaaja kuitenkin maksaa kuukausilaskulla ilmoitettua summaa pienemmän kuukausierän, tämä tulkitaan Luotonsaajan tahdonilmauksena maksaa luotto jatkossa erissä Klarnan Joustavan erämaksun perusehtojen (alla) mukaisesti (“Joustavan Erämaksun Perusehdot”). Tässä tapauksessa luottokorko ja käsittelymaksut määräytyvät jäljellä olevan luoton osalta Joustavan Erämaksun Perusehtojen mukaisesti ensimmäisen maksusuorituksen jälkeen: Maksuehdot Aloitusmaksu Lainakorko Käsittelymaksu/kk 1/100 jäljellä olevan luoton määrästä (kuitenkin aina vähintään 5,00 EUR mukaan lukien korko jäljellä olevalle velalle) 0 EUR 22,00 % 3,95 EUR

5. Lainakorko ja kulujen muutokset Klarnalla on milloin tahansa Luottosopimuksen voimassaolon aikana oikeus päättää Luotonsaajan kanssa sovittujen luottokulujen (aloitus- ja käsittelymaksu) korottamisesta, mikäli Klarnan omat kulut ovat kasvaneet ja siinä suhteessa kuin kyseisten maksujen on tarkoitus kattaa nämä kulut. Klarnan tulee ilmoittaa korotuksesta Luotonsaajalle ennen muutosten voimaantuloa.

6. Luoton maksaminen

6.1 Kuukausittaiset maksuohjeet valittujen ehtojen mukaisesti Klarna lähettää kuukausittain kuukausilaskun Luotonsaajan väestörekisteriosoitteeseen paitsi siinä tapauksessa, että Luotonsaaja on valinnut laskun toimittamisen sähköpostitse. Kuukausilaskusta käy ilmi velan määrä, kertynyt lainakorko ja mahdolliset muut maksut valittujen luottoehtojen mukaisesti. Kuukausilaskulla ilmoitetaan se summa, joka Luotonsaajan tulee maksaa luoton takaisinmaksamiseksi Luottosopimuksen maksusuunnitelman mukaisesti. Kuukausilaskulla ilmoitetaan lisäksi se vähimmäissumma, joka Luotonsaajan tulee maksaa, mikäli hän haluaa maksaa jäljellä olevan luoton Klarnan Joustavan Erämaksun Perusehtojen mukaisesti. Ensimmäinen keraluottoa koskevan kuukausilaskun eräpäivä on luottosopimuksen tekemistä seuraavan kuukauden alussa, paitsi jos kyseessä on Kampanjalasku, jolloin eräpäivä ajoittuu luottohakemuksen yhteydessä ilmoitettuun ajankohtaan. Eräpäivää ei voi siirtää. Mikäli asiakas maksaa erissä samanaikaisesti useita ostoja (kertaluottoja), Klarna antaa maksuohjeet kaikille luotoille samalla kuukausilaskulla. Kuukausilaskulle kerätään myös ne vielä maksamattomat ostot, joiden maksutavaksi on valittu Kampanjalasku. Kuukausilaskulta ilmenevät Luotonsaajan viimeksi suorittama maksu, Klarnan Luotonsaajalle myöntämien kertaluottojen velan kokonaismäärä, kertyneet korot ja mahdolliset muut kulut. Kuukausilaskulla ilmoitetaan se yhteenlaskettu vähimmäissumma, jonka Luotonsaajan tulee maksaa niiden ehtojen mukaisesti, jotka hän valitsi kunkin tekemänsä oston yhteydessä. Luotonsaajalla on myös oikeus siirtyä joustavaan erämaksusuunnitelmaan kaikkien kertaluottojensa osalta Klarnan Joustavaa Erämaksua koskevien Perusehtojen mukaisesti maksamalla kuukausilaskulla tätä tarkoitusta varten ilmoitetun minimisumman. Mikäli Luotonsaaja maksaa summan, joka on suurempi kuin annettu vähimmäissumma (“Maksa vähintään”) mutta kuitenkin pienempi kuin laskulla ilmoitettu maksusuunnitelmien mukainen kuukausierä (“Maksa ehtojen mukaan”), katsotaan myös tämä Luotonsaajan tahdonilmaukseksi maksaa kaikki jäljellä olevat kertaluotot Joustavan Erämaksun Perusehtojen mukaisesti. Maksusuoritukset kohdennetaan seuraavassa järjestyksessä: lainakorko, luoton kulut (aloitus- ja/tai käsittelymaksu), mahdolliset viivästyskulut ja viivästyskorko, pääoma. Mikäli Luotonsaaja maksaa kuukausilaskulla ilmoitettua, ehtojen mukaista kuukausierää (“Maksa ehtojen mukaan”) suuremman summan, ylijäävä osuus kohdennetaan vanhimman kertaluoton pääoman lyhentämiseen. Mikäli Luotonsaaja haluaa kohdentaa suorituksensa tietyn kertaluoton lyhentämiseen, häntä pyydetään ottamaan yhteyttä Klarnan asiakaspalveluun. Luotonsaajalla on myös oikeus saada maksuton lyhennystaulukko kuluttajansuojalain mukaisesti. Luotonsaaja täyttää Luottosopimuksen mukaisen maksusitoumuksensa vain maksamalla Klarnalle, eikä hän voi vaikuttaa maksuvelvollisuuteen sopimalla asiasta jälkikäteen verkkokaupan kanssa. Siinä tapauksessa, että Luotonsaaja tekee reklamaation tai hänellä on muita korvausvaatimuksia tuotteesta tai palvelusta, jonka ostoon Klarna on myöntänyt luoton, Luotonsaajaa pyydetään ottamaan yhteyttä ensisijaisesti suoraan myyntipaikkaan. Klarna vastaa kuitenkin kuluttajansuojalain 7 luvun 39 §:n mukaisesti.

6.2 Vapaaehtoinen ennenaikainen takaisinmaksu Luotonsaajalla on oikeus milloin tahansa ja ilman lisäkustannuksia maksaa luotto tai osa siitä ennen määräpäivää. Mikäli Luotonsaaja maksaa luoton tai osan siitä ennenaikaisesti, jäljellä olevasta saatavasta vähennetään se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään laina-aikaan. Klarnalla on kuitenkin oikeus veloittaa kokonaisuudessaan luotonannosta aiheutuneet kulut, jotka ilmoitetaan Luottosopimuksessa. Mikäli Luotonsaajalla on maksettavanaan useita Klarnan kertaluottoja ja hän päättää maksaa vähimmäissummaa suuremman kuukausierän maksamatta kuitenkaan kaikkien kertaluottojen kokonaisvelkaa, ylijäämä käytetään vanhimman luoton pääomaan lyhentämiseen. Siinä tapauksessa, että Luotonsaaja haluaa maksaa FI_4.0_24032017 kokonaisuudessaan pois tietyn kertaluoton mutta samalla kuitenkin jatkaa muiden luottojen erämaksua, häntä pyydetään ottamaan yhteyttä Klarnan asiakaspalveluun.

6.3 Ennenaikainen takaisinmaksu Luotonsaajan sopimusrikkomuksen seurauksena Luottosopimus on voimassa, kunnes Luotonsaaja on maksanut koko velan Luottosopimuksen mukaisesti mukaan lukien lainakoron, muut maksut sekä mahdollisen viivästyskoron ja -kulut. Klarnalla on seuraavissa tapauksissa oikeus vaatia koko kertaluoton takaisinmaksua ennen sen erääntymistä: a. Luotonsaajan maksu on viivästynyt yli kuukauden ja on edelleen suorittamatta, kun kyseinen summa ylittää 10 % luottohinnasta, tai mikäli maksamattomaan suoritukseen sisältyy useita maksueriä, 5 % luottohinnasta; b. Luotonsaaja on tehnyt muun olennaisen sopimusrikkomuksen. Mikäli Klarna on vaatinut luoton ennenaikaista takaisinmaksua jonkin yllä esitetyn syyn a-b nojalla, Luotonsaaja ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan koko luottoa ennenaikaisesti sillä edellytyksellä, että hän suorittaa Klarnan kirjallisessa maksuvaatimuksessaan ilmoittaman summan kuukauden sisällä maksuvaatimuksen esittämisestä.

7. Viivästyskorko ja -maksut maksuviivästyksen sattuessa Maksuviivästyksen sattuessa Luotonsaaja on velvollinen maksamaan vuosittaista viivästyskorkoa myöhästyneen summan osalta luoton eräpäivästä siihen asti, kunnes myöhästynyt summa on suoritettu kokonaan. Viivästyskorko on seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin korkolaissa määritelty viitekorko. Viivästyskorko on kuitenkin vähintään yhtä korkea kuin lainakorko kyseiselle luotolle joko 180 päivän ajanjaksolta velan erääntymisestä tai siihen asti, kunnes tuomioistuin on antanut velkaa koskevan tuomion. Klarna veloittaa lisäksi Muistutusmaksun 5,00 EUR jokaista maksumuistutusta kohden. Maksujen viivästymisellä voi olla vakavia seuraamuksia Luotonsaajalle ja tämä voi vaikuttaa luoton saamiseen tulevaisuudessa. Mikäli saatava siirretään perintään, saatavaan lisätään lakisääteiset perintäkulut. Jos Klarna on antanut perintäasian hoidettavaksi asianajajalle, perintätoimistolle tai muulle asiamiehelle, myös asiamiehen laskutus sisältyy perintäkuluihin. Mikäli luotto irtisanotaan pahoin laiminlyödyn maksun vuoksi, Klarna voi tehdä tästä lain mukaisesti ilmoituksen luottotietotoimistolle.

8. Tiedottaminen Luotonsaaja hyväksyy, että Klarna lähettää Luottosopimusta koskevaa tietoa tekstiviestillä, sähköpostitse tai Luotonsaajan väestörekisteriosoitteeseen. Luotonsaaja on velvollinen ilmoittamaan Klarnalle välittömästi nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron muuttumisesta. Nimenmuutoksen yhteydessä tulee liittää mukaan kopio henkilöllisyystodistuksesta. Klarnan tavoittaa puhelimitse numerosta 09 425 99 771, sähköpostitse osoitteesta info@klarna.fi, yhteydenottolomakkeen välityksellä kotisivulla www.klarna.fi tai kirjeitse osoitteesta Klarna AB (publ.), Sveavägen 46 111 34, Stockholm.

9. Luottosopimuksen siirtäminen Klarnalla on oikeus siirtää Luottosopimus sekä Luotonsaajan Luottosopimukseen pohjautuva saatava kolmannelle osapuolelle. Luotonsaajalla ei ole oikeutta ilman Klarnan kirjallista suostumusta siirtää sopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai oikeuksiaan toiselle henkilölle.

10. Klarnan vastuun rajoitus Klarna ei vastaa vahingosta, joka on seurausta lainsäädännöstä, viranomaisten toimista tai muista tapahtumista/olosuhteista, joihin Klarnalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa. Klarna vastaa Luotonsaajalle luotonannon seurauksena aiheutuneista suorista Klarnan omasta huolimattomuudesta aiheutuneista vahingoista. Klarna ei kuitenkaan missään tilanteessa vastaa epäsuorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet luotonannon seurauksena.

11. Henkilötietojen käsittely Luotonsaaja, joka maksaa ostoksensa Klarnalla, antaa Klarnalle luvan käsitellä henkilötietojaan kuten: etu- ja sukunimi, osoite, henkilötunnus, sukupuoli, sähköpostiosoite, IP-osoite, selaintiedot, laitetiedot, puhelinnumero sekä tiedot Luotonsaajan maksuista ja tilauksista Klarnalla ja myyntipaikassa, joita ovat esimerkiksi tuotteiden lukumäärä, tuotenumerot, maksettavat summat, toimitustapa, lähetyksen seurantanumero sekä mahdollinen arvonlisäverokanta. Luotonsaaja antaa Klarnalle luvan käyttää henkilötunnustaan asiakasnumerona Klarnan järjestelmässä. Osoitetoiminto on tarkoitettu käytettäväksi vain Luotonsaajan oman rekisteröidyn osoitteen esitäyttämiseksi oston yhteydessä. Henkilötietojen väärinkäyttö voidaan ilmoittaa poliisille. Klarna käsittelee henkilötietoja Luottosopimuksen tietojen täyttämiseen, Luotonsaajan tunnistamiseen ja luottokelpoisuuden arviointiin, riskianalyyseihin, Klarnan palvelujen kehittämiseen, asiakassuhteen hoitamiseen, markkinointiin sekä sisäisiin tilastoihin ja analyyseihin. Mikäli on tarpeen tutkia petostapausta tai Klarnan palvelujen väärinkäyttöä, Klarna voi hyödyntää myös Internetissä saatavilla olevaa tietoa tunnistamistarkoituksessa. Lisää henkilötietojen käsittelystä Klarnalla, kuten tietoa Luotonsaajan oikeuksista esimerkiksi markkinointikiellon asettamiseen liittyen sekä tietoa henkilötietojen siirrosta ja luovuttamisesta, on saatavilla osoitteessa www.klarna.fi.

12. Peruuttamisoikeus Luotonsaajalla on kuluttajansuojalain mukaisesti oikeus peruuttaa Luottosopimus 14 päivän kuluessa sen tekemisestä. Peruuttamisoikeutta käyttääkseen Luotonsaaja ilmoittaa asiasta Klarnalle 14 päivän sisällä Luottosopimuksen asiakirjojen saapumisesta. Ilmoitus peruuttamisoikeuden käyttämisestä voidaan toimittaa kirjeitse, sähköpostitse tai puhelimitse kohdassa 2. ilmoitettujen yhteystietojen mukaisesti. Mikäli luotonsaaja käyttää peruuttamisoikeutta mutta haluaa kuitenkin oston pysyvän voimassa, luotonsaajan tulee maksaa se pikimmiten ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisoikeuden käytöstä ilmoittamisen jälkeen. Tässä tapauksessa ostoon sovelletaan Laskua koskevia ehtoja (14 päivän maksuaika ilman korkoa tai muita maksuja). Klarnalla on kuitenkin oikeus jo kertyneeseen luottokorkoon Joustavan Erämaksun Ehtojen mukaisesti. Maksun viivästyessä Klarna veloittaa 5,00 EUR maksumuistutuksen lähettämisestä sekä viivästyskorkoa korkolain mukaan (ks kohta 7).

13. Muutokset Klarnan Yleisiin Ehtoihin Klarnalla on oikeus muuttaa näitä Yleisiä Ehtoja ilman Luotonsaajan etukäteissuostumusta, mikäli tehtävä muutos ei lisää Luotonsaajan velvoitteita tai rajoita tämän oikeuksia. Sama pätee, mikäli ehtojen muutos on seurausta lain tai viranomaisen päätöksen muutoksesta. Muutokset tulevat voimaan kahden kuukauden kuluttua siitä, kun Klarna on tiedottanut asiasta Luotonsaajalle. Siinä tapauksessa, ettei Luotonsaaja hyväksy muutoksia, hänellä on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin suorittamalla koko velan kattava maksu viimeistään muutosten voimaantulopäivänä. Tässä tapauksessa Luotonsaaja ei ole velvollinen suorittamaan lisämaksuja irtisanomisen vuoksi.

14. Valitukset, kiistat ja niihin sovellettava laki Valitukset voi toimittaa Klarnalle puhelimitse numerossa 09 425 99 771 tai sähköpostitse osoitteeseen palaute@klarna.fi. Valituksen voi jättää myös kirjallisesti Luotonantajan suomalaiselle tytäryhtiölle Klarna Oy:lle, Korkeavuorenkatu 34, 00130 Helsinki. Kuoreen merkitään ‘valitus’. Klarna noudattaa valitusten käsittelyssä Ruotsin Finanssivalvonnan ohjeistusta kuluttajille tarjottavia taloudellisia palveluja koskevien valitusten hoidosta (FFFS 2002:23). Luotonsaaja voi ottaa yhteyttä myös Kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi) tai Aluehallintovirastoon (www.avi.fi). Luottosopimukseen ja siitä aiheutuviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia. Luottosopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-luotonsaajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan alioikeudessa, jossa hänellä on asuinpaikka.

Klarna Checkout - ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää Klarna Checkoutin tarjoamista maksupalveluista, ole hyvä ja ota yhteyttä Klarnan asiakaspalveluun.

Puhelinnumero: 09-425 99 771
Ma - Pe 08:00 - 18:00
La - Su Suljettu
Pyhäpäivät Suljettu

Kotisivut: https://www.klarna.com/fi/asiakaspalvelu

Paypal - ehdot 

Klikka tästä avataksesi uuteen välilehteen PayPalin Yleiset ehdot

Paypal - ota yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä PayPalin maksupalveluista, ole yhteydessä Paypalin asiakaspalveluun Paypal tilisi kautta.

Schenker - yleiset ehdot

Toimitus lähimpään Granit-myymälään: 0 €. Toimitusaika: 4-7 päivää. Tilauksesi lähetetään varastoltamme valitsemaasi myymälään. Kun tilaus on noudettavissa, saat ilmoituksen sähköpostitse. Noutaessasi tilausta sinun on esitettävä tilausvahvistus ja henkilöllisyystodistus.*

Standard: 5 €. Toimitusaika: 3-5 päivää. Tilauksesi lähetetään lähimpään Schenkerinin noutopisteeseen. Tilaus lähetetään yleensä ostostasi seuraavana päivänä, ja se on noudettavissa noin kahden työpäivän kuluttua. Kun paketti on lähtenyt varastoltamme, saat sähköpostiviestin, jossa on tilauksen seurantanumero. Kun tilaus on noudettavissa, saat tekstiviestin, jossa on sarjanumero. Ota noutopisteeseen mukaan henkilöllisyystodistus ja tekstiviestissä saamasi sarjanumero. Jos toinen henkilö noutaa pakettisi puolestasi, hänellä tulee olla mukanaan oman henkilöllisyystodistuksensa lisäksi myös sinun henkilöllisyystodistuksesi.

Toimitus kotiosoitteeseen: 29,90 €. Toimitusaika: 3-5 päivää. Kun tilauksesi toimitetaan kotiosoitteeseen, Schenker ottaa sinuun yhteyttä 1-3 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä sopiakseen toimituspäivän ja kellonajan. Sinun tai edustajasi on allekirjoitettava paperinen tai elektroninen vastaanottokuitti toimitusosoitteessa. Osan tuotteista toimitamme vain kotiosoitteeseen niiden ominaisuuksien vuoksi. Tällä toimitustavalla lähetämme aina esimerkiksi kookkaat huonekalut ja raskaat esineet, kuten betonista valmistetut tuotteet. Jos tilauksesi kokonaispaino ylittää 20 kg, sitä ei voida toimittaa noutopisteeseen ja toimitustapa muuttuu automaattisesti kotitoimitukseksi tilausta tehdessäsi. Huomaa, että toimitus ei aina onnistu ilta-aikaan. Toimitusaika voi olla pidempi kaupunkeihin ja kuntiin, jotka sijaitsevat kaukana ja kuuluvat maaseudun postinjakeluun. Tarkat toimitusajat omalle alueellesi saat ottamalla yhteyttä Schenkeriin.

*Suurien alennuskampanjoiden ja runsaan kaupankäynnin aikana, emme voi tarjota ilmaista toimitusta myymälöihimme


Schenker- ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää Schenkerin tarjoamista kuljetuspalveluista, ole hyvä ja ota yhteyttä Schenkerin asiakaspalveluun.

Aukioloajat: arkisin klo 8 - 16.30
Puhelin: +358 10 520 09 (lna/msa)

S-posti: asiakaspalvelu@dbschenker.com

Tilaukset, joita ei ole noudettu tai joiden vastaanottajaa ei ole tavoitettu

Pakettisi odottaa noutoa 14 päivän ajan noutopisteessä. Tämän jälkeen se palautuu varastollemme. Jos et ehtinyt noutaa pakettiasi ajoissa, voimme lähettää sen uudelleen alkuperäisen toimituksen hinnalla. Jos emme saa sinulta tietoa uudesta toimituksesta ennen kuin paketti palautuu varastollemme, tilauksesi peruutetaan ja maksu hyvitetään.

Jos tilauksen tekijä tai hänen edustajansa ei voi vastaanottaa pakettia, se voidaan noutaa UPS:n noutopisteestä. Voit myös sopia uudesta toimituksesta alkuperäisen toimituksen hinnalla ottamalla yhteyttä suoraan UPS:ään. Jos et voi ottaa pakettiasi vastaan toimitusosoitteessa tai et ole hakenut sitä 14 päivän kuluessa, paketti palautuu varastollemme. Jos emme saa sinulta tietoa uudesta toimituksesta ennen kuin paketti palautuu varastoomme, tilauksesi peruutetaan ja maksu hyvitetään.

Tietoa granit.comista

Toimimme jatkuvasti välttääksemme virheet verkkokaupassamme. Tästä huolimatta on kuitenkin mahdollista, että virheitä pääsee pujahtamaan tuotetietoihin, teksteihin, kuviin, graafisiin yksityiskohtiin tai muuhun materiaaliin. Näissä tapauksissa ja Ruotsin lainsäädännön määräämissä rajoissa Granit ei ole vastuussa tällaisten virheiden aiheuttamista vahingoista, ellei vahinko ole seurausta Granitin suuresta laiminlyönnistä tai tahallisesta välinpitämättömyydestä.

Tavoitteemme on aina esittää osoitteessa granit.com myydyt tuotteet oikein ja asiallisesti. Emme kuitenkaan voi taata, että tuotesivun kuvat vastaavat täysin tuotteen todellisia värejä. Erot värisävyissä voivat johtua tietokoneesi asetuksista. Siksi emme voi taata, että ne vastaavat täysin tuotteen todellisia värejä.

Pidätämme oikeuden poistaa tai muuttaa tarjoamiamme tietoja, palveluita tai tuotteita ilman ennakkoilmoitusta.

Palautukset

Kun teet ostoksia osoitteessa granit.com, saat aina 30 päivän palautusoikeuden. Verkkokaupastamme ostaessasi palautusaika alkaa päivästä, jolloin noudit tilauksesi tai se toimitettiin kotiosoitteeseesi. Palautusoikeus ei koske yritysasiakkaita. 

Varastostamme loppuneet tuotteet

Varastostamme loppuneita tuotteita ei voi tilata ennakkoon. Pidätämme oikeuden virheisiin tuotteiden saatavuustiedoissa tilausta tehdessäsi. Jos tilaamasi tuote on loppu varastostamme, lähetämme sinulle mahdollisimman pian muut tilaamasi tuotteet ja tiedotamme puuttuvan tuotteen loppumisesta. Hyvitämme sinulle puuttuvan tuotteen hinnan 14 päivän kuluessa. Tuotteet, jotka ovat loppu varastostamme, tulee tilata uudelleen, kun niitä on jälleen saatavilla. Emme voi ilmoittaa sinulle automaattisesti, milloin tuotetta on jälleen saatavilla, jos se on päässyt tilapäisesti loppumaan varastostamme.

Hinnat

Kaikki hinnat osoitteessa granit.com on ilmoitettu euroina (€), ja ne sisältävät aina arvonlisäveron. Kaikki hinnat ovat voimassa, kunnes toisin ilmoitetaan. Tuotteiden alennetut ja kampanjahinnat ovat voimassa vain tietyn ajan. Pidätämme oikeuden virheisiin hinnoissa ja hinnanmuutoksiin, joiden syynä ovat ALV:n muutokset, valuuttakurssien epätavalliset muutokset, ostohinnan muutokset ja lakiin perustuvien maksujen muutokset sekä velvollisuudet. Pidätämme oikeuden peruuttaa tilauksesi, jos sen hinnoittelu on selkeästi virheellinen.

Kuluttajan oikeudet

Kuluttajana sinulla on oikeus ottaa yhteyttä Granitiin saadaksesi apua reklamaatio- ja peruutusasioissa tai muissa ostostasi tai tilaustasi koskevissa asioissa. Voit hakea riita-asialle vaihtoehtoista ratkaisua EU-komission tarjoamalla Verkkovälitteinen riidanratkaisu -sivustolla osoitteessa http://ec.europa.eu/odr