Totalt 0 SEK

Fortsätt handla
language flag

Choose your shipping destination:


Återkallelse av
klämspot i silver
och svart

klämspot silverklämspot svart

 

I tester utförda av Elsäkerhetsverket har det visat sig att produkten Klämspot/Silver med artikelnummer 370655 under extrema situationer kan utgöra en brandfara och vi uppmanar därför alla våra kunder som köpt denna lampa att lämna produkten åter till oss. Lampan har under tester i ogynnsamma lägen uppmätt höga temperaturer och detta i kombination med att produktens klämma vid stötar riskerar att lossna gör att det finns en risk att produkten ramlar ner och då kan orsaka brand.

Då vi på Granit ställer höga krav på produktsäkerhet uppmanar vi alla våra kunder att lämna produkten åter till oss mot full ersättning. Vi erbjuder även för säkerhets skull kunder som köpt produkten Klämspot/Svart med artikelnummer 370406 att återlämna dessa även om de inte officiellt har underkänts. Kontakta närmaste butik eller kundservice@granit.com för mer information.

För kunder som trots vår vädjan väljer att inte återlämna lampan rekommenderar vi starkt att enbart använda lampor av lågenergityp för att på så vis minska värmeutvecklingen och därmed minska riskerna med användning av lampan. Vi på Granit rekommenderar inte detta alternativ utan ser helst att ni lämnar lamporna åter.

Tack för er hjälp
/Granit

Populärast just nu!

Taggar